Koszty kredytu

Na to, czy oferta będzie atrakcyjna, wpływa oczywiście to, ile kredyt będzie nas kosztował. Na koszt kredytu gotówkowego, czy zresztą jakiegokolwiek kredytu składają się takie czynniki, jak oprocentowanie oraz różnego rodzaju opłaty, chociażby takie, jak wynosząca przeważnie kilka procent jednorazowa opłata prowizyjna. Trzeba mieć też świadomość, że koszty kredytu mogą się zmieniać w przypadku wybrania niektórych opcji. Po pierwsze mogą to być zmiany spowodowane zmianą stóp procentowych, a co za tym idzie wysokości samego oprocentowania, chyba, ze mamy opcje kredytu o oprocentowaniu stałym.. Po drugie jest też opcja skorzystania z kredytu w obcej walucie, a wtedy koszty kredytu mogą zmieniać się w zależności od kuru tej waluty. Jest więc zawsze pewne ryzyko większych kosztów. Dotyczy to jednak głównie kredytów na większe sumy, gdzie okres kredytowania jest też dłuższy i mogą zdążyć nastąpić zmiany.

Warunki otrzymania kredytu i spłaty

Z pewnością na atrakcyjność oferty wpływa również ilość formalności potrzebnych do jego załatwienia. Te na szczęście coraz częściej są minimalne i można nawet załatwić wiele spraw online. Inna, nie mniej istotna sprawa, to warunki spłaty kredytu. Na atrakcyjność konkretnej oferty pod tym względem będą wpływały przede wszystkim nasze możliwości oraz preferencje. Przede wszystkim znaczenie będzie miało to, czy chcemy (i możemy)n spłacić kredyt w krótkim terminie, ale z dużymi ratami, czy też raty mają być mniejsze, ale kosztem dłuższego okresu spłaty. Jeśli rozważamy też możliwość w ogóle wcześniejszej spłaty zobowiązania, to warto przed podpisaniem umowy zorientować się, czy nie wiąże się to z jakimiś dodatkowymi kosztami.