Znacznie więcej uprawnień od firmy windykacyjnej, zgodnych z prawem

Komornik to krótko mówiąc urzędnik. Działa na podstawie konkretnych przepisów, a jeżeli przekroczy uprawnienia dłużnik może złożyć formalną skargę. Z komornikami zwyczajowo się nie negocjuje. Element współpracy dotyczy jedynie wierzyciela i to przed wydaniem wyroku sądu. Do głównych uprawnień komornika należy przymus przejęcia majątku, czyli zajęcie konkretnej własności, chociażby nieruchomości, ruchomości. Komornik nie ma również problemu ze ściągnięciem pieniędzy z osobistych rachunków bankowych, ale do limitu pensji minimalnej. Jeżeli dłużnik zarabia, nie spłacał wcześniej w ogóle kredytów gotówkowych i tak musi utrzymać pewien standard egzystencji. Najlepiej odpowiadać na pytania komornika na piśmie. Każde opóźnienie skutkuje najczęściej sporą grzywną. Ukrywanie majątku przed dłużnikiem grozi odpowiedzialnością karną, a nie tylko grzywną. Pamiętaj, że odpowiedzialność karna grozi nie tylko za złożenie nieprawdziwej informacji o majątku, ale również niepełnej.

Jak się bronić przed komornikiem?

Najprostsza droga to podjęcie rzeczowych negocjacji z wierzycielem, wyprzedaż majątku trwałego, podjęcie dodatkowego zatrudnienia. W krytycznych sytuacjach możesz zdecydować się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej, która pozwala na powstrzymanie naliczania odsetek karnych i tworzy plan spłaty zadłużenia ograniczony jedynie do kilku kolejnych lat. Sąd przy upadłości konsumenckiej najczęściej prowadzi do umorzenia zadłużenia, a wierzyciel odzyskuje tylko pewien procent całej kwoty zaległości. Komornik nie może przejmować podstawowych, niezbędnych rzeczy do życia dłużnika, co daje pewien komfort i szansę rozpoczęcia życia na nowo. Do funkcjonowania komorników odnosi się ustawa o komornikach sądowych. Najlepiej nie dopuścić w ogóle do kontaktu z komornikiem, szczególnie przy posługiwaniu się drobnymi kredytami gotówkowymi.