Kredyt gotówkowy może być udzielony nawet do kwoty 255 550 zł. Jeżeli jest on przyznawany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, na cele niezwiązane z taką działalnością, jest on wówczas uznany równocześnie za kredyt konsumencki. Zgodnie z ustawa o kredycie konsumenckim jest to umowa kredytowa dotycząca zobowiązania w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo stanowiącej równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska. Kredyt udzielany jest przez kredytodawcę czyli bank w zakresie swojej działalności klientowi który jest konsumentem zgodnie z Kodeksem cywilnym . W szczególności za umowę o kredyt konsumencki uważa się m.in. umowę kredytu bankowego.

Decydując się na zaciągnięcie kredytu gotówkowego, warto zapoznać się z nim nieco bliżej i poznać jego najważniejsze cechy do których zaliczane są:

  • dowolny cel kredytowania, prosta i szybka procedura kredytową,
  • kwotę kredytu od kilkuset złotych do nawet kilkuset tysięcy złotych,
  • krótki okres kredytowania – od kilku miesięcy do10 lat.

Pamiętajmy o tym, że kredyty gotówkowe udzielane są wyłącznie przez instytucje bankowe – banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe dla klientów prywatnych i przedsiębiorców. Kredyt gotówkowy może być udzielony wyłącznie osobie pełnoletniej, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Drugim niezwykle ważnym warunkiem jest posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej oraz dobrej historii kredytowej.