Komornik to już poważniejszy etap od kontaktu z firmą windykacyjną, która docelowo nie posiada specjalnych uprawnień dochodzenia zaległości od problematycznego dłużnika. Zaciąganie kredytów gotówkowych wiąże się od czasu do czasu z działaniami komornika, jeżeli straciłeś nagle zdolność kredytową. W jaki sposób prawidłowo reagować na komornika?

Prawomocne orzeczenie sądowe to podstawa do działania komornika

Komornik kontaktuje się z dłużnikiem dopiero na podstawie orzeczenia sądowego. Wierzyciel, który nie otrzymał pieniędzy zgodnie z umową może skierować sprawę do sądu. W takich sprawach wymiar sprawiedliwości rozpatruje słuszność długu. Jeżeli dłużnik nie kwestionuje potrzeb wierzyciela sąd wydaje prawomocne orzeczenie. Dopiero orzeczenie stanowi podstawę do działania komornika. To bardzo ważna informacja. Pamiętaj również, że komornik to nie firma windykacyjna. Windykator nie może stosować żadnych form nacisku. Można nawet nie kontaktować się z windykatorami, bo prawo tego de facto nie nakazuje kredytobiorcom.