W ostatnich latach kredyty stały się w Polsce bardzo popularne, bez znaczenia czy jest to kredyt gotówkowy, hipoteczny czy może chwilówka, wszystkie te rodzaje kredytów cieszą się ogromnym zaufaniem. W zasadzie chyba każdy w swoim życiu przynajmniej raz zaciągał kredyt. Co więcej banki równie chętnie udzielają nam tych kredytów. W ofercie każdego banku bez problemu znajdziemy tradycyjny kredyt gotówkowy, który często jest też określany jako pożyczka gotówkowa bądź kredyt konsumencki. Jest to produkt finansowy który jest udzielany przez instytucje bankowe i pozwala realizować dowolne cele kredytowe. Zdarza się, że banki pytają swoich klientów o to, na co zamierzają przeznaczyć kredyt, jednak z reguły jest to kredyt na dowolny cel.

Kredyt gotówkowy możemy zaciągnąć w większości banków w Polsce. A zgodnie z ustawą Prawo bankowe jest on udzielany na podstawie umowy pisemnej. Jeśli zaciągamy kredyt na kwotę co najmniej 1000 zł. W umowie bank przyznaje nam kredyt, określoną którą możemy przeznaczyć na dowolny cel i zobowiązujemy się do korzystania z tego kredytu na warunkach określonych w umowie. Zgodnie z umową musimy również dokonać zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w umówionym terminie.

Kredyt gotówkowy może być udzielony nawet do kwoty 255 550 zł. Jeżeli jest on przyznawany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, na cele niezwiązane z taką działalnością, jest on wówczas uznany równocześnie za kredyt konsumencki. Zgodnie z ustawa o kredycie konsumenckim jest to umowa kredytowa dotycząca zobowiązania w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo stanowiącej równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska. Kredyt udzielany jest przez kredytodawcę czyli bank w zakresie swojej działalności klientowi który jest konsumentem zgodnie z Kodeksem cywilnym . W szczególności za umowę o kredyt konsumencki uważa się m.in. umowę kredytu bankowego.

Decydując się na zaciągnięcie kredytu gotówkowego, warto zapoznać się z nim nieco bliżej i poznać jego najważniejsze cechy do których zaliczane są: dowolny cel kredytowania, prosta i szybka procedura kredytową, kwotę kredytu od kilkuset złotych do nawet kilkuset tysięcy złotych, krótki okres kredytowania – od kilku miesięcy do10 lat.

Pamiętajmy o tym, że kredyty gotówkowe udzielane są wyłącznie przez instytucje bankowe – banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe dla klientów prywatnych i przedsiębiorców. Kredyt gotówkowy może być udzielony wyłącznie osobie pełnoletniej, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Drugim niezwykle ważnym warunkiem jest posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej oraz dobrej historii kredytowej.