Gospodarstwa domowe finansują swoje potrzeby w różnorodny sposób. Z jednej strony pracują, a z drugiej strony mają możliwość zaciągnięcia krótko – lub długoterminowego kredytu. W jaki sposób finansować gospodarstwo domowe zewnętrzne, aby odnieść z tego tytułu najlepsze korzyści ekonomiczne?

Standardy informacyjne na rynku kredytowym z perspektywy klienta

Kredyty gotówkowe reklamuje się właściwie we wszystkich mediach. Banki detaliczne rywalizują o klientów z parabankami. Przepisy informacyjne są pod tym względem nieubłagane. To konsument ma zawsze największy wgląd w umowę, chociaż większość klientów nie wykorzystuje istotnie tego potencjału. Bardzo mało ludzi zabiera umowy kredytowe do przejrzenia w warunkach domowych. Szczególnie w parabankach klienci narażają się na zastosowanie klauzul niedozwolonych. Co oznaczają klauzule niedozwolone w umowach kredytowych? Kiedy dojdzie do problemów ze spłatą lub w przypadku wycofania się z umowy klient zostaje obarczony zazwyczaj dodatkowymi opłatami. W najgorszych umowach oprocentowanie karne jest tak duże, że pożyczkobiorca traci po prostu cały majątek, jaki ma do dyspozycji realnie. Nieuczciwe umowy to największy problem na rynku kredytowym, przez który nie da się porównać właściwie wszystkich placówek pod względem wydajności. Reklamy kredytowe uwzględniają standardy narzucane przez Unię Europejską, dlatego oddzielne państwa nie mogą za bardzo wpływać na kształt informowania pożyczkobiorców. Pamiętaj, że niejasne warunki umowy kredytowej stanowią podstawę do wycofania się z umowy, właściwie w dowolnym czasie. Jeżeli wpadłeś w problemy z kredytem, zgłoś się do doradcy finansowego, koniecznie do rzecznika prawa konsumenta, a nawet do prawnika. Dzięki temu ograniczysz straty własnego kapitału, a ostatecznie unikniesz procesu windykacji.

Lepiej nie zaciągać długoterminowego zobowiązania w pośpiechu

Finansowanie zewnętrzne gospodarstwa domowego, szczególnie w aspekcie konsumpcyjnym, gdzie w umowach nie zapisuje się konkretnego celu to ryzykowna postawa. W dalszym ciągu niewiele gospodarstw domowych rozumie potencjał rynku kredytowego, korzysta z drogich instrumentów, na czym cierpi właściwe cały rynek. Reklamodawcy też nie robią sobie wiele z rygorów ustawowych. Błędy informacyjne wciąż się zdarzają, a nieuczciwe kredyty pojawiają się zbyt często. Wykorzystaj zatem cierpliwą analizę umowy i nie bierz nigdy kredytów gotówkowych w pośpiechu. Rady z artykułu powinny pomóc ci lepiej zrozumieć funkcjonowanie nowoczesnego rynku kredytowego.