Rynek kredytowy rozwija się dynamicznie, co koreluje z najpopularniejszymi wskaźnikami makroekonomicznymi. Kredyty gotówkowe, szczególnie krótkoterminowe jeszcze kilka lat temu należały do grupy ryzyka. Nie każdy konsument decydował się na chwilówki, np. internetowe ze względu na nadmierne obciążenie i niepewność przy podpisywaniu umów. Sytuacja uregulowała się pod względem prawnym, a teraz kredyt gotówkowy w legalnym obrocie nie zagraża interesom kredytobiorcy. Czy uwarunkowania gospodarcze wpływają na rozwój rynku kredytów gotówkowych?

Czynniki gospodarcze, a ich wpływ na rozwój branży kredytów gotówkowych

Na rynek kredytowy wpływa realnie wzrost gospodarczy, a także powiększanie dochodów gospodarstw domowych. Powiększanie dochodów w budżecie domowym sygnalizuje uzyskanie pozytywnej zdolności kredytowej, która umożliwia bezproblemowe podpisanie umowy o kredyt krótkoterminowy lub długoterminowy w zależności od potrzeb. Wzrost gospodarczy jest w Polsce widoczny od ponad dekady, chociaż jeszcze nie na mocno dynamicznym poziomie. Ostatnie zmiany prawne praktycznie zlikwidowały problem lichwiarskich zobowiązań. Branża oczyściła się z wielu nierentownych lub podejrzanych podmiotów. Na rynku zostały firmy, dla których limity kosztów pozaodsetkowych nie stanowią problemu w budowaniu porządnych przychodów. Gospodarki rozwijające się charakteryzuje wzmożone zainteresowanie kredytem gotówkowym. Zaspokojenie potrzeb konsumpcyjnych staje się w wielu środowiskach kluczowe dla osiągnięcia maksymalnego zadowolenia z życia. Poza tym szybkie tempo życia zmusza kredytobiorców do wydatków, a nie do długoterminowego, cierpliwego oszczędzania. Duży wpływ na kształtowanie czynników makroekonomicznych posiadają niskie stopy procentowe. To zachęta do zaciągania kredytów gotówkowych, a także długoterminowych, a nie do oszczędzania, które de facto staje się mało opłacalne z perspektywy zwykłego obywatela. Prognoza na 2018 to wzrost stóp procentowych. Przez wzrost stóp procentowych dojdzie do zwiększenia kosztów obsługi zobowiązań w złotówkach. Akurat w aktualnych warunkach gospodarczych więcej zapłacą kredytobiorcy w złotówkach, a mniej kredytobiorcy w walutach obcych.

Wyraźna korelacja potrzeb konsumentów z rynkiem kredytowym

Gospodarka jest skorelowana z rynkiem kredytowym. Najbardziej rozwinięte gospodarki przeznaczają kredyt gotówkowy na potrzeby wyłącznie luksusowe, a nie na podstawowe. W Polsce ten obszar podlega jeszcze dużym wahaniom. Dalej zdarzają się gospodarstwa domowe, dla których kredyt gotówkowy stanowi o być, albo nie być. Największe bolączki to zbyt niskie pensje, opóźnienia w wypłacie od pracodawcy, a także zawyżone oczekiwania konsumpcyjne. Nisko konsumpcyjny styl życia nie jest w kraju modny. Trendy konsumenckie odbijają się również w znaczącym stopniu na branżę kredytów gotówkowych. Nowe technologie ułatwiły dostęp do kredytów krótkoterminowych w internecie. Skuteczna analiza wskaźników makroekonomicznych odnoszących się do rynku kredytowego pomaga wytypować najlepszy moment wejścia do umowy. W 2018 roku rynek kredytowy na pewno zyska, a w perspektywie wyższych stóp procentowych wygeneruje bardzo wysokie zyski, bez utraty dynamiki rozwoju.

Ogólna ocena krajowego rynku kredytowego

Sytuacja na rynku kredytowym w Polsce jest stabilna, wykazuje tendencje wzrostowe. Udoskonalenie niektórych norm prawnych zagwarantowało oczyszczenie branży z wielu podejrzanych podmiotów lub działalności całkowicie nierentownych w nowych warunkach. Kredytobiorca zyskał znacznie więcej praw i metod ochrony własnych interesów.