Jednym z bardzo istotnych zagadnień, które trzeba wziąć pod uwagę przy analizie kredytów gotówkowych, jest niewątpliwie oprocentowanie zobowiązania. Odnosi się ono do odsetek, które zostaną naliczone w związku z zadłużeniem. Jest to naprawdę ważny element oferty kredytu gotówkowego, chociaż – oczywiście – nie stanowi on jedynej kwestii, na którą trzeba zwrócić uwagę. Niestety wciąż wiele osób skupia się wyłącznie na oprocentowaniu, podczas gdy pozostałe aspekty propozycji również muszą zostać uwzględnione w procesie decyzyjnym. Niemniej jednak dzisiaj skupimy się przez moment na oprocentowaniu oraz zagadnieniach z nim związanych.

Oprocentowaniem nazywamy kwoty, które bank będzie nam naliczał do opłacenia w związku z tym, że zaciągnęliśmy u niego zadłużenie. Wyraża się je procentowo od sumy pieniędzy, które uzyskaliśmy od instytucji bankowej. Bardzo często odsetki są określone w skali roku, co oznacza, że musimy odpowiednio przekalkulować dane, aby dowiedzieć się, ile właściwie miesięcznie będziemy płacić za nasze zobowiązanie. Oprocentowanie stanowi element składowy całkowitych kosztów zobowiązania, które określają, ile rzeczywiście zapłaci się za możliwość otrzymania środków w ramach kredytu gotówkowego. Same odsetki nie są więc jeszcze wyznacznikiem całokształtu pod względem atrakcyjności oferty. Dlatego właśnie trzeba uważnie przyglądać się wszystkim szczegółom. Jeśli chodzi o całkowite koszty zadłużenia, do ich zilustrowania wykorzystuje się wskaźnik RRSO, czyli Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania. W materiałach promocyjnych jest on wyliczany na podstawie reprezentatywnego przykładu. Niemniej jednak osoby zainteresowane kredytem gotówkowym powinny pamiętać o tym, że reprezentatywny przykład może odbiegać od ich konkretnego przypadku.

Należy pamiętać o tym, że oprocentowanie funkcjonuje w zależności do okresu kredytowania – im dłużej trwa zobowiązanie, tym więcej odsetek zostaje naliczonych do zapłacenia. Jest to mechanizm dość oczywisty, niemniej jednak dobrze jest wziąć go pod uwagę podczas podejmowania decyzji. Warto jednocześnie uwzględnić fakt, że odsetki są tylko jednym z wielu zagadnień, które trzeba solidnie przeanalizować podczas decyzji dotyczącej kredytu gotówkowego.