Kredyt gotówkowy to transakcja między klientem banku a bankiem. Klient jako kredytobiorca ubiega się o użyczenie przez bank pieniędzy, które później zwróci wraz z kosztami dodatkowymi, wśród których znajduje się wynagrodzenie dla banku za użyczenie pieniędzy. Łatwość uzyskania kredytu zależy przede wszystkim od sumy, którą kredytobiorca chce pożyczyć oraz od samego wieku kredytobiorcy. Kiedy jednak suma kapitału zaczyna być wyższa, bank nie umożliwia zawarcia umowy przez internet i potrzebuje sprawdzić wiarygodność klienta, czyli możliwość spłacenia kredytu w określonym czasie. Jest kilka sposobów, aby zwiększyć swoją wiarygodność kredytową dla banku.

Historia kredytowa

Najważniejsze dla banku przy wiarygodności kredytowej będzie wysokość dochodów oraz historia kredytowa klienta, ponieważ to ona podpowiada bankowi, jak wyglądały wcześniejsze transakcje osoby ubiegającej się o kredyt. W skład takiej historii wchodzą wszystkie transakcje zawarte na karcie kredytowej, wcześniejsze kredyty gotówkowe oraz hipoteczne oraz ewentualne zadłużenia wpisane do rejestru dłużników. Na wysokość dochodów nie zawsze można wpłynąć, ale na historię kredytową owszem. Najlepiej więc dbać o spłacanie wszystkich rat na czas. Jeśli jednak klient ma kilka grzechów na sumieniu, historię kredytową można poprawić pożyczając małą sumę pieniędzy i spłacając ją w terminie.

Ubezpieczenie, żyrant i współkredytobiorca

Dla banku najważniejsze jest to, aby pieniądze do niego wróciły. Nie interesuje go, kto będzie zadłużenie spłacać. Najlepiej więc wziąć ubezpieczenie. W zamian za wpłacenie mu regularnych rat lub jednorazowej wpłaty zobowiązują się, że w przypadkach określonych w umowie np. choroba lub utrata pracy spłaci resztę zadłużenia swojego klienta. Bank coraz częściej oferuje skorzystanie z takiej usługi poprzez zmniejszenie oprocentowania dla klientów ubezpieczyciela lub wręcz stawiając posiadanie ubezpieczenia jako jeden z wymogów przy zawarciu kredytu. Żyrant, osoba, która poświadczy, że spłaci długi kredytobiorcy lub współkredytobiorca stanowi równie duże zabezpieczenie dla banku. W przypadku kiedy osoba zadłużona straci możliwość spłacania kredytu, ktoś inny przejmie ten kosztowny obowiązek za niego.

Zastaw

Istnieje również możliwość zastawienia drogiej rzeczy, samochodu lub nawet nieruchomości, która stanowi dla banku zabezpieczenie, że w przypadku niespłacania kredytu, w zamian za resztę niespłaconego kapitału przejmie wymieniony w umowie obiekt.