Lokata bankowa jest jednym ze sposobów inwestowania swoich wolnych środków. Lokata terminowa należy do tych sposobów inwestycji, które nie przynoszą raczej dużych zysków, ale za to dają ich duże bezpieczeństwo i pewność. Wynika to zarówno z samej charakterystyki lokaty, jak i z tego, że każdy depozyt bankowy, a nim jest właśnie również lokata, podlega ubezpieczeniu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Inwestując w lokatę możemy być pewni zysku i bezpieczeństwa naszych środków niemal w każdych okolicznościach. Warto tez zadbać o to, aby odnoszone zyski zmaksymalizować jak tylko się da. Dlatego też bardzo ważny jest wybór odpowiedniej opcji lokaty terminowej, o najkorzystniejszych parametrach.

Lokatę możemy założyć na określony czas. Od niego będą w pewnym stopniu zależeć nasze zyski, gdyż dłużej pracujące środki przyniosą ich więcej. Jednak czas trwania lokaty jest ważny również pod kątem tego, kiedy nasze środki będziemy mogli z niej pobrać. Nie można tego bowiem zrobić przed upływem terminu zakończenia lokaty. To znaczy można je wypłacić, ale wtedy traci się praktycznie wszystkie wypracowane do tego czasu odsetki i inwestycja staje się w tym momencie bezsensowna. Wybierając lokatę mamy do wyboru lokaty krótkoterminowe, trwające na przykład kwartał, miesiąc, czy nawet dzień lub tydzień, lokaty średnioterminowe, czyli półroczne oraz lokaty długoterminowe, których czas trwania to rok i więcej. Te ostatnie warto zakładać przede wszystkim wtedy, kiedy jesteśmy pewni, że nie będzie konieczności podejmowania środków z lokaty w czasie jej trwania. W innym przypadku lokata o krótszym terminie trwania będzie opcja znacznie korzystniejszą. Oczywiście trzeba koniecznie zadbać o to, aby była to lokata na korzystnych warunkach, aby móc nasze zyski zmaksymalizować.

Zyski zależą zaś przede wszystkim od wysokości oprocentowania, które bezpośrednio określa, jak wysokie będą odsetki. Ważny jest również rodzaj tego oprocentowania. Może być ono stałe lub zmienne. Ze stałym oprocentowaniem mamy do czynienia wtedy, kiedy jego wysokość nie zmienia się w czasie trwania lokaty i obowiązuje ta jego wartość, jaka obowiązywała w dniu otwierania lokaty, bez względu na okoliczności. Tymi okolicznościami są zaś zmiany wysokości stóp procentowych i maja one duże znaczenie w przypadku oprocentowania zmiennego. Kiedy mamy lokatę z takim właśnie oprocentowaniem, to w trakcie jej trwania, oprocentowanie może wzrastać lub malec odpowiednio do zmian stóp procentowych. Obojętnie z jakim rodzajem oprocentowania mamy do czynienia, nie będzie ono zbyt duże przy standardowej lokacie i będzie wynosić kilka procent. Jeśli chcemy na lokacie zarobić nieco więcej, a jednocześnie możemy ponieść też większe ryzyko, to możemy skorzystać z opcji, jaka jest lokata strukturyzowana, zwana również lokata podwójną. W przypadku takiej lokaty nasze środki dzielone są na dwie części, z których każda jest inwestowana według innej strategii. Pierwsza część jest inwestowania tak, jak w tradycyjnej lokacie, czyli zgodnie z zasadą – mele zyski, ale i niskie ryzyko. Z kolei druga część środków inwestowana jest w instrumenty finansowe o zwiększonym ryzyku inwestowania, dzięki czemu zyski mogą wynieść nawet kilkanaście procent w skali roku. W przypadku każdej lokaty znaczenie dla odnoszonych zysków może mieć również częstotliwość kapitalizacji odsetek, która określa jak często będą one dopisane do kapitału. Im częściej będzie się to odbywać tym lepiej, gdyż każde takie dopisanie oznacza, że odsetki w następnym okresie będą liczone na podstawie większej kwoty.