Powinieneś starać się utrzymywać nadwyżki środków w depozycie długoterminowym przez dłuższy czas, jeśli czujesz, że nie będziesz potrzebować środków w trakcie trwania depozytu, ponieważ dłuższe depozyty terminowe zazwyczaj przynoszą wyższe zyski. Jednak w ostatnim czasie banki wykazywały większe zainteresowanie krótszymi okresami, ponieważ banki nie chcą blokować swoich zobowiązań z wyższą stopą procentową, ponieważ są zdania, że wkrótce te stopy procentowe spadną. Tak więc, w takiej sytuacji powinieneś wybrać długoterminowe depozyty długoterminowe (jeśli w ciągu najbliższych kilku lat nie będziesz potrzebować takich pieniędzy). W ten sposób będziesz w stanie zablokować dobrą stopę procentową przez dłuższy okres czasu.

Kolejna porada

Jeśli uważasz, że w przyszłości stopy oprocentowania długoterminowych depozytów zostaną obniżone, powinieneś zdecydować się na dłuższy czas depozytów długoterminowych, aby można było nadal uzyskiwać wyższe odsetki.

Jeśli uważasz, że stopy procentowe prawdopodobnie wzrosną w najbliższej przyszłości, powinieneś zdecydować się na lokaty stałe na krótkie terminy, tak, że wtedy kiedy stopy procentowe wzrosną, powinieneś być w stanie ponownie inwestować lokaty bankowe w wyższej stopie procentowej.

Jeśli planujesz zainwestować dużą sumę, możesz wybrać więcej niż jeden depozyt terminowy w różnych bankach lub oddziałach lub w różnych okresach w tym samym banku. Zbadaj też swoje możliwości inwestowania w nowy wariant programów nazwanych różnymi nazwami. W takich przypadkach w będą ci potrzebne – a tym samym można zaoszczędzić karne odsetki za wcześniejsze pobranie całej kwoty depozytu.

Jeśli nie jesteś dobrym księgowym, przez co nie pilnujesz się co do terminów depozytów, powinieneś zdecydować się na automatyczne przedłużenie depozytów, oferowane przez większość banków w tych dniach. Natomiast jeśli masz duże kwoty na rachunku oszczędnościowym lub na rachunkach bieżących, ale chcesz mieć pełną płynność, możesz zdecydować się na takie systemy, jak inteligentne depozyty lub automatyczne zamiatanie, gdzie bank przechowuje minimalną sumę na koncie oszczędnościowym i wszystkie kwoty powyżej progu zostaną automatycznie przesunięte do stałego depozytu.