Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak pożyczkodawca decyduje, czy przyznać Ci kredyt? Od lat kredytodawcy używają systemów oceny zdolności kredytowej, aby określić, czy jesteś narażony na wysokie ryzyko w przypadku kart kredytowych, kredytów samochodowych i kredytów hipotecznych. W dzisiejszych czasach inne rodzaje firm – w tym firmy ubezpieczeniowe samochodów i domów oraz firmy telefoniczne – używają ocen kredytowych, aby zdecydować, czy wystawić polisę lub świadczyć usługi i na jakich warunkach. Wyższa ocena kredytowa oznacza mniejsze ryzyko, co z kolei oznacza, że istnieje większe prawdopodobieństwo uzyskania kredytu lub ubezpieczenia – albo zapłacenia za to mniej.

Co to jest punktacja kredytowa?

Punktacja kredytowa to system, którego kredytodawcy używają do określenia, czy przyznać Ci kredyt. Może również pomóc w podjęciu decyzji o oferowanych warunkach lub oprocentowaniu pożyczki.

Informacje o Tobie i Twoich doświadczeniach kredytowych, takie jak historia płacenia rachunków, liczba i rodzaj posiadanych rachunków, czy opłacasz rachunki do daty ich wymagalności, czynności windykacyjne, niespłacony dług i wiek Twoich rachunków, są pobierane z raportu kredytowego. Za pomocą programu statystycznego wierzyciele porównują te informacje z historią spłat kredytów konsumentów o podobnych profilach. Na przykład system oceny zdolności kredytowej przyznaje punkty za każdy czynnik, który pomaga przewidzieć, kto z największym prawdopodobieństwem spłaci dług. Łączna liczba punktów – ocena kredytowa – pomaga przewidzieć Twoją zdolność kredytową: czyli jakie jest prawdopodobieństwo, że:

  • spłacisz pożyczkę
  • dokonasz płatności w terminie.

Niektóre firmy ubezpieczeniowe wykorzystują również informacje z raportu kredytowego, wraz z innymi czynnikami, do przewidywania prawdopodobieństwa zgłoszenia roszczenia ubezpieczeniowego i kwoty roszczenia. Mogą wziąć te informacje pod uwagę, gdy zdecydują, czy przyznać Ci ubezpieczenie, oraz wysokość pobieranej przez nie składki. Oceny zdolności kredytowej stosowane przez firmy ubezpieczeniowe czasami nazywane są „ocenami ubezpieczeniowymi” lub „ocenami ubezpieczeniowymi opartymi na zdolności kredytowej”.

Oceny kredytowe i raporty kredytowe

Twój raport kredytowy jest kluczową częścią wielu systemów oceny zdolności kredytowej. Dlatego ważne jest, aby upewnić się, że raport kredytowy jest dokładny. Prawo daje Ci prawo do otrzymania bezpłatnej kopii raportów kredytowych od każdej z krajowych firm zajmujących się raportowaniem kredytowym raz na 12 miesięcy.

Ustawa o rzetelnej sprawozdawczości kredytowej daje również prawo do uzyskania oceny kredytowej od krajowych firm zajmujących się sprawozdawczością kredytową. Mogą pobierać rozsądną opłatę za wynik. Dostając taki wynik, często otrzymujesz też informacje o tym, jak możesz go poprawić.

Aby zamówić bezpłatny roczny raport kredytowy od jednej lub wszystkich krajowych firm zajmujących się sprawozdawczością kredytową i zakupić swoją zdolność kredytową, odwiedź witrynę, która zajmuje się tym, by udostępniać roczny raport kredytowy wszystkim zainteresowanym.

Jak powstaje system punktacji kredytowej?

Aby opracować system lub model oceny zdolności kredytowej, wierzyciel lub firma ubezpieczeniowa wybiera losową próbę klientów i analizuje ją statystycznie w celu zidentyfikowania cech związanych z ryzykiem. Każdej z cech jest następnie przypisywana waga w oparciu o to, jak silny jest predyktor, który będzie łączony z niskim ryzykiem. Każda firma może stosować swój własny model oceniania kandydatów do kredytu gotówkowego, różne modele dla różnych typów kredytów lub ubezpieczeń lub model ogólny opracowany przez firmę zewnętrzną.