Komornik to już poważniejszy etap od kontaktu z firmą windykacyjną, która docelowo nie posiada specjalnych uprawnień dochodzenia zaległości od problematycznego dłużnika. Zaciąganie kredytów gotówkowych wiąże się od czasu do czasu z działaniami komornika, jeżeli straciłeś nagle zdolność kredytową. W jaki sposób prawidłowo reagować na komornika?

Prawomocne orzeczenie sądowe to podstawa do działania komornika

Komornik kontaktuje się z dłużnikiem dopiero na podstawie orzeczenia sądowego. Wierzyciel, który nie otrzymał pieniędzy zgodnie z umową może skierować sprawę do sądu. W takich sprawach wymiar sprawiedliwości rozpatruje słuszność długu. Jeżeli dłużnik nie kwestionuje potrzeb wierzyciela sąd wydaje prawomocne orzeczenie. Dopiero orzeczenie stanowi podstawę do działania komornika. To bardzo ważna informacja. Pamiętaj również, że komornik to nie firma windykacyjna. Windykator nie może stosować żadnych form nacisku. Można nawet nie kontaktować się z windykatorami, bo prawo tego de facto nie nakazuje kredytobiorcom.

Znacznie więcej uprawnień od firmy windykacyjnej, zgodnych z prawem

Komornik to krótko mówiąc urzędnik. Działa na podstawie konkretnych przepisów, a jeżeli przekroczy uprawnienia dłużnik może złożyć formalną skargę. Z komornikami zwyczajowo się nie negocjuje. Element współpracy dotyczy jedynie wierzyciela i to przed wydaniem wyroku sądu. Do głównych uprawnień komornika należy przymus przejęcia majątku, czyli zajęcie konkretnej własności, chociażby nieruchomości, ruchomości. Komornik nie ma również problemu ze ściągnięciem pieniędzy z osobistych rachunków bankowych, ale do limitu pensji minimalnej. Jeżeli dłużnik zarabia, nie spłacał wcześniej w ogóle kredytów gotówkowych i tak musi utrzymać pewien standard egzystencji. Najlepiej odpowiadać na pytania komornika na piśmie. Każde opóźnienie skutkuje najczęściej sporą grzywną. Ukrywanie majątku przed dłużnikiem grozi odpowiedzialnością karną, a nie tylko grzywną. Pamiętaj, że odpowiedzialność karna grozi nie tylko za złożenie nieprawdziwej informacji o majątku, ale również niepełnej.

Jak się bronić przed komornikiem?

Najprostsza droga to podjęcie rzeczowych negocjacji z wierzycielem, wyprzedaż majątku trwałego, podjęcie dodatkowego zatrudnienia. W krytycznych sytuacjach możesz zdecydować się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej, która pozwala na powstrzymanie naliczania odsetek karnych i tworzy plan spłaty zadłużenia ograniczony jedynie do kilku kolejnych lat. Sąd przy upadłości konsumenckiej najczęściej prowadzi do umorzenia zadłużenia, a wierzyciel odzyskuje tylko pewien procent całej kwoty zaległości. Komornik nie może przejmować podstawowych, niezbędnych rzeczy do życia dłużnika, co daje pewien komfort i szansę rozpoczęcia życia na nowo. Do funkcjonowania komorników odnosi się ustawa o komornikach sądowych. Najlepiej nie dopuścić w ogóle do kontaktu z komornikiem, szczególnie przy posługiwaniu się drobnymi kredytami gotówkowymi.