Banki sięgają po różne środki by zachęcić Klientów do zakładania lokat bankowych. W obecnej sytuacji gdzie najwyższe oprocentowanie lokaty utrzymuje się na poziomie 5 % zakładanie lokaty nie jest korzystną opcją. Banki oferują więc Klientom lokaty progresywne. Na czym polegają?

Wielu Klientów będzie z pewnością zdezorientowanych. Nie wiedzą oni kompletnie czym są lokaty progresywne a z tą nazwą spotykają się po raz pierwszy. Czy lokaty progresywne są nowym produktem finansowym? Nie, w ofercie bankowej tego typu lokaty zagościły się na dobre kilka lat temu. Były jednak zdecydowanie mniej reklamowane. Banki przy lokatach progresywnych mogą zdecydować się na pewien chwyt marketingowy. Kuszą niezwykle wysokim oprocentowaniem , zapominają jednak wspomnieć, że to wysokie oprocentowanie możliwe jest do osiągnięcia tylko w ostatnim miesiącu trwania lokaty. Oprocentowanie lokaty progresywnej rośnie dopiero z czasem, by wreszcie osiągnąć pułap reklamowany przez banki.

W rzeczywistości okazuje się, że lokaty progresywne w pierwszym miesiącu oprocentowane są na zaledwie 1 %. Stawka ta obowiązywać może przez pierwsze cztery miesiące, by w drugim kwartale wzrosnąć nieznacznie. Dopiero w ostatnim okresie trwania lokaty oprocentowanie wzrasta do poziomu reklamowanego przez bank. Może wynieść nawet 8 %. Jeśliby spojrzeć na oprocentowanie z ostatniego okresu, to rzeczywiście lokaty progresywne wydają się niezwykle korzystnym rozwiązaniem. Dla przeciętnego Klienta o wiele ważniejsze jest jednak średnie oprocentowanie lokat. Te przy lokatach progresywnych bywa zaskakująco niskie.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku najwyższe średnie oprocentowanie na lokacie progresywnej wynosi 3,4 % w skali roku. Zdecydowana większość banków oferuje jednak oprocentowanie o wysokości średniej 2,5 %. Trzeba jednak wspomnieć również o plusach jakie posiadają lokaty progresywne. Największy pośród nich to zachowanie zysków nawet w przy wcześniejszym zerwaniu umowy. By lepiej zobrazować sposób działania lokat progresywnych warto posłużyć się przykładowym oprocentowaniem:

  • 1 kwartał = 2,5 %
  • 2 kwartał = 3 %
  • 3 kwartał = 3,5 %
  • 4 kwartał = 4 %

Finalnie więc oprocentowanie reklamowane w wysokości 4 % dotyczy ostatniego okresu rozliczeniowego. Oprocentowanie na lokacie zaczyna się zaś dopiero od 2,5 % by z każdym kolejnym kwartałem iść do góry. Dobrą opcją dla posiadających wolne środki jest założenie lokaty trzy miesięcznej. Zyski z krótkoterminowej lokaty gdzie oprocentowanie może sięgać nawet 5 %, można dołożyć do kwoty kapitału i założyć kolejną lokatę powiększoną o zysk z poprzedniej lokaty.