Każde gospodarstwo domowe, które chce pozyskać dodatkowe zadłużenie na potrzeby konsumpcyjne, czy inwestycyjne przedstawia w banku komercyjnym zdolność kredytową. Pojęcie zdolności kredytowej jest szerokie i odnosi się przede wszystkim do potencjału spłaty zobowiązania w założonym terminie przez kredytobiorcę. Można powiedzieć, że znaczenie zdolności kredytowej jest kluczowe, aby nawiązać optymalną współpracę z instytucjami finansowymi w kraju i nie tylko. Co zatem w praktyce składa się na zdolność kredytową? Czy masz szanse na zadłużenie nawet przy stosunkowo niewielkich dochodach miesięcznych? Na co uważać przy ocenie kredytobiorcy przez kredytodawcę? Poniżej znajdziesz wiele praktycznych wskazówek odnoszących się do wskazanych problemów.

Na czym polega ocena kredytobiorcy w praktyce?

Wynagrodzenia w gospodarce rosną mniej więcej od 2000 roku, jednak problem nadmiernego lub mało efektywnego zadłużenia występuje. Kredytobiorcy z pełną świadomością ekonomiczną to rzadkość. Zdolność kredytowa oznacza, czy jesteś w stanie uregulować zobowiązanie w terminie. Po prostu zdolność kredytowa mówi, czy stać cię na kredyt gotówkowy, a jeżeli tak to w jakiej konkretnie wysokości. Miesięczne dochody to kluczowy element analizy kredytobiorcy przez kredytodawcę. Dochody możesz uzyskiwać z różnych źródeł, chociażby w prowadzenia własnej działalności gospodarczej, z wykonywania obowiązków zawodowych na etacie, z renty, emerytury, stypendium naukowego. Im większa stabilność miesięcznych dochodów, tym lepiej dla analizy kredytowej, ponieważ bank komercyjny ogranicza w ten sposób ryzyko współpracy. Standardowo przy dużych dochodach kredytobiorca otrzymuje bardzo elastyczne warunki podpisania umowy kredytowej, mniejsze oprocentowanie, więcej opcji restrukturyzacyjnych, pomoc indywidualnego konsultanta. Najwyżej oceniane źródło dochodów to naturalnie umowa o pracę na czas nieokreślony, najlepiej w uznanej korporacji. Oczywiście umowa o dzieło, czy umowy zlecenie też nie wykluczają z rynku kredytowego, ale nie dają już tak dobrych możliwości optymalizacyjnych. Paradoksalnie duże znaczenie przy ocenie kredytobiorcy posiadają oszczędności. Ich całkowity brak jest uznawany za negatywny standard. Warto zatem generować pewne nadwyżki przed zaciągnięciem większego kredytu gotówkowego, ponieważ to naturalnie zwiększy zaufanie instytucji finansowej. Większość kredytobiorców musi przedstawiać szczegółowe zaświadczenia o dochodach, wprowadzać zabezpieczenia majątkowe do umów, wyciąg z rachunku osobistego, na którym widać wyraźnie strukturę wydatków i dochodów oraz najważniejsze potrzeby gospodarstwa domowego. Najlepiej, jeżeli zaciągasz jeden kredyt jednocześnie i spłacasz go terminowo. Wtedy poprawiasz ranking w rejestrze Biura Informacji Kredytowej (BIK).

Szybki dostęp do kredytu gotówkowego ważniejszy od oszczędności

Nadmierne zobowiązania finansowe nie pozwalają na solidne zadłużenie, a także ograniczają stopniowo możliwości gospodarstwa domowego. Pozytywna zdolność kredytowa to faktycznie poważna, bardzo rozsądna „inwestycja w nowoczesnej gospodarce. Szybki dostęp do kredytów gotówkowych jest często ważniejszy niż potencjał generowania oszczędności. Większość średnio zarabiających gospodarstw domowych w Polsce i tak nie jest w stanie tworzyć sporych nadwyżek finansowych. Poprawa dochodów, obniżanie wydatków miesięcznych, spłata jednego zobowiązania jednocześnie, stabilna umowa o pracę lub potwierdzone dochody z prowadzenia działalności gospodarczej, brak zaległości w Biurze Informacji Kredytowej i Biurze Informacji Gospodarczej to kluczowe zagadnienia w przypadku budowania pozytywnej zdolności kredytowej.